QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

NSH- CBTT ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban kiểm soát đã bán 10.000 cổ phiếu
NSH-CBTT ông Nguyễn Minh Kế - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 350.000 cổ phiếu
NSH-CBTT thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 13
NSH- CBTT ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban kiểm soát đăng ký bán 10.000 cổ phần
NSH- CBTT Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ- Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phần
NSH- CBTT ông Đào Vịnh Long -TV, HĐQT- Phó Tổng giám đốc đã bán 179.000 cổ phần
NSH- CBTT ông Đào Vịnh Long -TV-HĐQT, Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 179.000 cổ phần
NSH-CBTT báo cáo Tài chính giữa niên độ (tháng 6/2021) sau kiểm toán
NSH-CBTT ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với công ty TNHH kiểm toánTTP
NSH - CBTT Báo cáo Tài chính Quý 2/2021 kèm theo bản giải trình chênh lệch Lợi nhuận
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Email us

0862 73 44 68