Công bố thông tin

NSH- CBTT ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban kiểm soát đã bán 10.000 cổ phiếu
NSH-CBTT ông Nguyễn Minh Kế - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 350.000 cổ phiếu
NSH-CBTT thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 13
NSH- CBTT ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban kiểm soát đăng ký bán 10.000 cổ phần
NSH- CBTT Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ- Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phần
NSH- CBTT ông Đào Vịnh Long -TV, HĐQT- Phó Tổng giám đốc đã bán 179.000 cổ phần
NSH- CBTT ông Đào Vịnh Long -TV-HĐQT, Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 179.000 cổ phần
NSH-CBTT ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với công ty TNHH kiểm toánTTP
NSH- CBTT Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng
NSH- CBTT bản giải trình của ông Đào Vịnh Long- Thành viên HĐQT, Phó TGĐ công ty
1 | 2

Email us

0862 73 44 68